Välj en sida

Sense D/I TW

Sense är en armatur med utmärkta ljusegenskaper som uppfyller kraven i standarden SS-EN 12464-1. Sense kännetecknas genom en unik design, där både återhållsamhet och karaktär har skapats.  Nu även med Tunable White.

Share This