Välj en sida

Regular D/I sensor

Regular är designad för nedpendlat montage och har en anpassad direkt/indirekt ljusfördelning för det enskilda kontoret eller kontorslandskap. Välj mellan separat eller gemensam tändning.

Share This