Det ljusnar i Botkyrka – byter ut all belysning till LED

Bokyrkabyggen byter ut all belysning i sina bostadsområden till energieffektiv och ergonomisk LED-belysning. Efter en noggrann utvärdering valdes Elektroskandias armaturer High5 och Place som utomhusbelysning till alla gång- och cykelvägar samt parker.

I Botkyrkabyggens bostadsområden var belysningen genomgående gammal, gav dåligt med ljus, förbrukade mycket energi och krävde mycket service. Dessutom visade en hyresgästenkät att bra ljus i de vardagsmiljöer man vistas ofta i är av stor betydelse. Det har med både trygghet och trivsel att göra. Ja, anledningarna var många till att Botkyrkabyggen drog igång en storsatsning för att säkerställa en god och energieffektiv belysning.

Kund: Bokyrkabyggen

Belysningsarmaturer

  • Place
  • High5
Share This