Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/wp-cache-klassrum157ee57e461a386a556d58edbdaaa440.php) is not within the allowed path(s): (/storage/content/72/107472/info.cebebelysning.se/:/storage/configuration/wrappers/72/107472/info.cebebelysning.se/:/tmp/) in /storage/content/72/107472/info.cebebelysning.se/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 70 Klassrum | Cebe Belysning
Välj en sida

Klassrumspaketen som gör oss bäst i klassen!

Våra nya klassrumspaket ger många unika fördelar. Gemensamt är att de alla skapar en belysningsmiljö som underlättar lärandet. Ljus är inte bara ljus, ett rätt anpassat ljus gör det enklare att behålla koncentrationen under långa skoldagar.

Alla klassrum är inte lika, men de behöver belysning på ett liknande sätt. Välj mellan olika skolkoncept med LED-armaturer utformade för klassrum för att ge bästa möjliga ljusförhållande och energieffektivitet.

Vi levererar kompletta klassrumspaket med armaturer och styrsystem med endast ett artikelnummer, enklare kan det inte bli.

Fakta

Fakta är unik i sin design med två ljusöppningar på ovansidan vilket gör den optimal att montera på 70 mm armaturskena alt. pendlas i wireupphäng. Väl anpassad ljusfördelning direkt/indirekt 60/40%. Bländskydd av prismatisk akryl vilket ger en bra avbländning tvärs och längs armaturen.

Box

Box har ett funktionellt och enkelt formspråk. Tack vare ett väl avbländat dubbelparaboliskt reflektorbländskydd blir Box en mycket användbar armatur. Fördelning direkt/indirekt ljus är 55/45%.

ABC

ABC har ett tydligt formspråk med starka linjer. Fördelning direkt/indirekt ljus är 50/50%. Bländskydd av opal akryl. ABC finns i två längder 1200/ 1700 mm med olika ljusflöden.

Fakta Servodan

 • 9 st Fakta Direkt/Indirekt Dali  inkl. wireupphäng
 • 2 st Tavelbelysning
 • 2 par Väggkonsoler
 • 1 st Närvarosensor

Fakta med Niko-Servodan:
E70 150 96 3000K
E70 150 97 4000K
Klassrumspaket med Niko-Servodan behöver programmeringsverktyg ansluten till smartphone och appen Niko-Sensor Tool för att programmeras enkelt.

Fakta DALI Plus

 • 9 st Fakta Direkt/Indirekt Dali inkl. wireupphäng
 • 2 st Tavelbelysning
 • 2 par Väggkonsoler
 • 1 st Närvarosensor

Fakta med DALI Plus:
E70 150 98 3000K
E70 150 99 4000K
DALI Plus behöver en Smart Remote ansluten till smartphone och appen Smart Remote för en enkel programmering.

Fakta iDim

 • 9 st Fakta Direkt/Indirekt Dali inkl. wireupphäng
 • 2 st Tavelbelysning
 • 2 par Väggkonsoler
 • 1 st Sensorbox infälld (Kompletteras med ram för utvändigt montage)
 • 1 st Ingångsenhet
 • 1 st Väggsensor

Fakta med iDim sensorbox:
E70 151 00 3000K
E70 151 01 4000K
iDim sensorn har ett färdigt program som enkelt aktiveras när installationen är klar.

Box Servodan

 • 9 st Box Direkt/Indirekt Dali inkl. wireupphäng
 • 2 st Tavelbelysning
 • 2 par Väggkonsoler
 • 1 st Närvarosensor

Box med Niko-Servodan:
E70 143 77 3000K
E70 146 03 4000K
Klassrumspaket med Niko-Servodan behöver programmeringsverktyg ansluten till smartphone och appen Niko-Sensor Tool för att programmeras enkelt.

Box DALI Plus

 • 9 st Box Direkt/Indirekt Dali inkl. wireupphäng
 • 2 st Tavelbelysning
 • 2 par Väggkonsoler
 • 1 st Närvarosensor

Box med DALI Plus:
E70 146 04 3000K
E70 146 05 4000K
DALI Plus behöver en Smart Remote ansluten till smartphone och appen Smart Remote för en enkel programmering.

Box iDim

 • 9 st Box Direkt/Indirekt Dali inkl. wireupphäng
 • 2 st Tavelbelysning
 • 2 par Väggkonsoler
 • 1 st Sensorbox infälld (Kompletteras med ram för utvändigt montage)
 • 1 st Ingångsenhet
 • 1 st Väggsensor

Box med iDim sensorbox:
E70 146 06 3000K
E70 149 50 4000K
iDim sensorn har ett färdigt program som enkelt aktiveras när installationen är klar.

ABC Ready2mains

 • 6 alt 9 st ABC Direkt/indirekt inkl. wireupphäng
 • 2 st ABC Tavla
 • 2 st Sensor
 • 1 st Styrbox
 • 1 st Gateway

ABC med Ready2mains:
E70 135 05 9+2 1200, 3000K
E70 135 06 9+2 1200, 4000K
E70 135 07 6+2 1700, 3000K
E70 135 08 6+2 1700, 4000K
Ready2mains innebär att armaturerna styrs direkt via elnätet, utan att ytterligare kabeldragning behövs.

Driftsätt snabbt & enkelt med iDim sensorbox

För funktion vrid ringen runt sensorn till läge 6, sensorn blinkar sex ggr.

Armaturerna i klassrummet och armaturerna till tavlan styrs separat. Om det infallande dagsljuset i sig, är tillräckligt för att uppnå det inställda ljus värdet sänks ljuset på armaturerna i klassrummet ner till låg nivå alt. släcks. När det infallande dagsljuset minskar ökar alt. tänds ljuset igen. Tavelarmaturerna påverkas inte.

Belysningen tänds manuellt men släcks automatiskt. Släckningen inleds 15 min efter den senaste detekteringen. Först styrs ljuset ner till en låg nivå i 30 sek. för att sedan släckas helt.

Tänd/släck

Kort tryck på knappen släcker eller tänder belysningen.

Dimra

Håll knappen intryckt och belysningen dimrar upp eller ned.

Automatisk ljusreglering: Belysningen reglerar sig automatiskt efter hur starkt dagsljuset är. Ju svagare dagsljus, desto mer lyser belysningsarmaturen.

Sol

Vid soligt väder, låg nivå på belysningen.

Moln

Molniga dagar, högre nivå på belysningen.

Natt

Kvällstid, full effekt på belysningen.

Automatisk avstängning med närvarodetektorer: Om ingen rör sig i rummet på cirka 15 minuter så släcks belysningen automatiskt. Släck dock belysningen manuellt om du är sist ut ur rummet – på så vis sparar vi värdefull energi.

Driftsätt snabbt & enkelt med DALI Plus

Ladda hem

Ladda hem programvaran Smart-Remote till din smartphone.

Para ihop

Para ihop din smartphone med SmartRemote-enheten via Blåtand.

Rikta mot sensorn

Rikta din SmartRemote mot sensorn.

Programmering av Dali Plus.

Typ av sensor visas högst upp.

Känslighet: Sensorns känslighet mellan Min och Max, ställ alltid Max för bästa funktion, justera ner känslighet om behov finns.

Efterlystid: Hur länge kommer armaturerna lysa efter sensorn inte detekterar någon rörelse, 5 sek-60 Min.

Ljusnivå: Läs in = Aktuell ljusnivå blir lagrad som värde. Ställ in önskad ljusninvå från 2-975 Lux. Ställs parametern på 1000 Lux är ljusmätningen av sensorn bortkopplad.

Grundljusnivå: Minsta ljusnivå vid användning av grundljus, 10–50%.

Grundljustid: Hur länge ligger armaturena kvar i grundljus. / 10–60 min (grundljus släcker / Natt (grundljus tänt) / AV (inget grundljus)

Normalljusnivå: Maximal ljusnivå när sensorn är påslagen, 50–100%.

Konstantljus: Från / Sensorn tar inte hänsyn till infallande dagsljus. Till / Sensorn kompenserar till den inställda ljusnivån med hänsyn till infallande dagsljus.

Driftsätt: Sätt på ”Halvauto” vilket innebär att armaturerna alltid tänder via tryckknapp men släcker automatiskt via sensorn.
Rikta enheten mot sensorn och tryck på ”skicka” för att föra över de nya värdena till sensorn.

Driftsätt snabbt & enkelt med Niko-Servodan

Programmering av klassrumspaket med Niko-Servodan.

För att programmera krävs en Niko-Servodan IR-adapter för att överföra dina inställningar till sensorn, beställs separat E13 004 59.
Viktigt att de återfjädrande tryckknappar är inkopplade till T1-2 och T4 på sensorn eftersom det är förberett för klassrum.

Ladda hem programmvaran Niko Sensor Tool till din smartphone.

Starta appen Niko Sensor Tool.

Välj sensor 41-751.

Starta konfiguration.

Välj klassrum 2:1 eftersom det är förprogrammerat, eventuella ändringar som t.ex tid och belysningsnivå kan enkelt ändras senare om så önskas.

Starta konfiguration.

Koppla in IR-adaptern i din ”smartphone”.

Rikta IR-adaptern mot sensorn (max 4 m) och tryck på ”överför”.

För att dela in armaturerna i zoner tryck på ”Initiera”, sensorn börjar blinka rött/grönt och släcker ner armaturerna, en i taget. Armaturerna i klassrummet kan delas in i tre olika Zoner om man vill att de ska dimras olika vid dagsljuskompensering. Tavelbelysningen läggs i sekundär-zon 4 för att kunna regleras individuellt.

När alla armaturer tilldelats en zon tryck ”Alla armaturer är tilldelade”.

Tryck ”Slutför” och det är klart.

Driftsätt snabbt & enkelt med ready2mains

När anläggningen är spänningsatt behöver systemet programmeras för funktioner som passar ett klassrum.
Rikta programmerings fjärrkontrollen emot sensorn och tryck på symbolen för klassrum. Fjärrkontrollen beställs separat E17 102 35.

Systemet är nu programmerat för klassrum med manuell tändning och automatisk släckning, 30 min efter sista
detekteringen.

Stäng av offset funktionen genom att trycka på ”off”.

Dagsljuskontroll är som standard sparad på 500 lux men kan, i vissa fall, behöva ändras beroende på rummets färger.
Önskas dagsljuskontrollen ändras. Se till att skärma av infallande dagsljus och kontrollera belysningsstyrkan.

Tryck på pil upp för att öka eller pil ner för att minska till önskad belysningsstyrka.

 

 

Tryck på ”SET” i mer än 3 sekunder för att spara ny ljusnivå. Dagsljuskontrollen börjar arbeta efter ett nytt värde.