Upplands-Bro kommun har som mål att sänka energiförbrukningen i kommunen med cirka 5 procent årligen. För att lyckas med detta genomför man bland annat en rad förbättringsåtgärder i sina fastigheter. I skolor och förskolor byts, sedan en tid tillbaka, belysningen ut till LED från Cebe Belysning.

Systerbolagen AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ingår i en av Upplands-Bro kommun helägd koncern. Tillsammans äger bolagen fastigheter med mer än 250 000 kvm. Det är allmännyttiga bostäder, kommunala verksamhetslokaler så som skolor, förskolor och särskilda boenden samt kommersiella lokaler i och omkring Kungsängen och Bro. Hans-Erik Nilsson är arbetsledare på Upplands-Brohus och ansvarar och driver energibesparing och utveckling av elsidan i kommunens cirka 30-talet, skolor och förskolor.

– De senaste fem åren har vi satsat mycket på underhåll och energieffektivisering av våra skolor och förskolor. Vi har i uppdrag att rusta upp skolor och förskolor för cirka 27 miljoner kronor om året vilket är cirka 270 kronor per kvadratmeter. En viktig del är att minska elförbrukningen. Vi har därför tagit fram en standard där vi byter ut belysning till LED, byter ventilationssystem och går över till fjärrvärme eller bergvärme. Under varje sommarlov renoverar vi en eller flera skolor i kommunen, säger Hans-Erik Nilsson.

En standard för skolor

Belysningen står för en stor del av kostnaden för att driva en skola och Upplands-Brohus har i samarbete med Gullikssons El tagit fram ett koncept kring belysningen för att sänka energiförbrukningen. Gullikssons El kontaktade Elektroskandia för val av armaturer.

– Vi har framför allt hjälpt till med att ta fram förslag på lämpliga armaturer, gjort projekteringar och energisparkalkyler samt stöttat med teknisk kompetens, säger Mattias Svensson, KAM Cebe Belysning på Elektroskandia.

Samarbetet har mynnat ut i en armaturstandard som nu används i de flesta av kommunens skolor och förskolor.

– Vi vill ha det så standardiserat som möjligt. Dels blir det enklare när vi ska renovera en ny skola, då förutsättningarna ofta är likartade, dels förenklar det vid service, underhåll och reservdelshållning om samma typ av armaturer används. Rent generellt använder vi Elektroskandias skolpaket i klassrum, med armaturen DiLED i tak samt Facit som tavelbelysning med DALI-styrning. I korridorer och andra allmänna utrymmen har vi valt armaturen Smart Opal med DALI-styrning, då man med hjälp av den kan styra belysningen i olika sektioner och även enkelt programmera om den om förutsättningarna ändras. Smart Opal ligger bra till i pris och den bygger inte så mycket, vilket är en fördel då det ofta är ont om utrymme över undertaket i korridorerna. På toaletter använder vi armaturen Smart Helios med sensor, säger Hans-Erik Nilsson.

Givetvis har även gymnastiksalarna på Brunnaskolan försetts med ny belysning. Magnus
Lundstedt, Gullikssons El, Daniel Sundvall och Jan-Olof Nilsson, gymnastiklärare på resp.
vaktmästare på skolan och Hans-Erik Nilsson, Upplands-Brohus beundrar resultatet .

Ett koncept som fungerar

Gulliksons El har avtal med Upplands-Brohus sedan ett antal år tillbaka och utför allt ifrån större elinstallationer till mindre servicejobb.

– Vi har installerat ny LED-belysning i ett tiotal skolor för Upplands-Brohus. De var tidigt inne på LED men då det var nytt var det för dyrt. Sen ett antal år tillbaka ligger LED nu rätt i pris och då har vi tillsammans med Elektroskandia och Upplands-Brohus tagit fram ett koncept som fungerar och spar energi. I augusti slutförde vi arbetena på Brunnaskolan, som renoverats i tre etapper, med start våren 2016. Nu är vi i full gång med kommunens största skola, Broskolan, som renoveras i etapper medan verksamhet pågår, säger Magnus Lundstedt på Gullikssons El AB.

– Vi är mycket nöjda med vårt samarbete, tillsammans har vi tagit fram lösningar som fungerar och ger resultat. Vi får mer och bättre belysning till en lägre energikostnad, avslutar Hans-Erik Nilsson.

Att satsningen på energibesparing är på rätt väg har man också fått ett kvitto på då Upplands-Bro kom på plats 44 av landets 290 kommuner när tidningen Aktuell Hållbarhet för nionde året i rad rankade Sveriges miljöbästa kommuner.

Belysningsarmaturer från Cebe som används av Upplands-Brohus

DiLED – Klassrum
Facit – Tavelbelysning
Smart Opal – Korridorer och allmänna utrymmen
Smart Helios – Toaletter
Ice44 Sensor – Teknikrum och duschrum

 

 

Share This