Välj en sida

Gävle centralstation har utrustats med ny belysning från Elektroskandia. Syftet är framför allt att spara energi och nå upp till fastighetsägaren Jernhusens högt ställda mål.

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Ett av dessa är Gävle centralstation, som byggdes 1877.

– Vi fick uppdraget av Jernhusen att byta ut belysningen på stationen. De befintliga armauturerna var ålderstigna och gav dåligt ljus samtidigt som de drog för mycket energi, säger Anders Norin, arbetsledare på Veolia Gävle.

Halvering av energianvändningen till år 2030

Jernhusen arbetar aktivt med att minska energianvändningen i byggnaderna. Energieffektivisering är ett hållbarhetsmål som funnits med länge, men i höstas sattes ett nytt mål som säger att energianvändningen på fastigheterna ska halveras till år 2030 relativt 2008. För att klara detta arbetar Jernhusen med driftoptimering, energieffektivisering i samband med underhåll, hyresgästsamarbeten och förnyelsebara energikällor på fastigheterna som t.ex solceller.

– Vi har avtal med Elektroskandia och köper det mesta inom el från dem. Jag började därför med att gå in på deras webb för att se om de hade lämpliga armaturer, säger Anders Norin.

LED-belysning

Därefter kontaktade Anders Elektroskandia och deras säljare Mattias Dahl.

– Jag åkte ut och tittade på centralstationen tillsammans med vår belysningsinformatör Peter Malm. De hade en befintlig gammal glob-belysning med lågenergilampa och ville ha motsvarande tidstypisk modell fast med modern energieffektiv teknik. Vi har Glob Pärlan i LED-utförande och föreslog därför den modellen tillsammans med plafonder, downlights och nödljusarmaturer, som också behövde bytas ut, säger Mattias Dahl.

Under 2016 byttes armaturerna ut mot LED-belysning av fabrikat Cebe från Elektroskandia. Det skedde i samband med en större renovering av hela Gävle centralstation, där man för att spara energi även bytte styrsystemet för fastighetsautomation.

– Det blev ett mycket bra resultat med klart bättre belysning än tidigare samtidigt som man fått en mer energieffektiv anläggning som står upp mot de högt ställda energisparmålen. Med LED-belysning kommer man även göra besparingar med minskat underhåll, säger Anders Norin.

 

Cebe belysningsarmaturer till Gävle centralstation
– 28 st Glob Pärlan LED
– 6 st Spotlights Glider monterad på 3-fasskena
– 14 st Rax 200 15W med Opalglas
– 13 st Smart nödljusarmaturer

Share This