”Genom att samarbeta med Elektroskandia och använda oss av Idébanken kan vi hela tiden ligga i framkant”

Kombinationen Elektroskandia som samarbetspartner och grossist och Elrätt Idébanken som säljverktyg underlättar jobbet för Motala Ströms Installations AB.

Motala Ströms Installations AB är medlem i Elrätt sedan flera år tillbaka. Elrätt är ett samarbetsprojekt mellan Installatörsföretagen, Sveriges Elgrossister SEG och Elrätt Leverantörerna, med syfte att inspirera och visa möjligheterna med modern elteknik.

– Som medlem i Elrätt får vi både utveckling och inspiration genom bland annat seminarier, webbutbildningar och Idébanken. Idébanken är en sökmotor fylld med smarta eltekniklösningar från branschens ledande leverantörer. Med hjälp av den kan vi på ett enkelt sätt via mobilen, surfplattan eller datorn visa färdiga lösningar för våra kunder, säger Jörgen Larsson, platschef på Motala Ströms Installations AB i Askersund.

Bra säljverktyg

Företaget är en av de utvalda elinstallatörer som fått fördjupade kunskaper om Idébanken och dess möjligheter. Detta har bland annat skett vid tre utbildningstillfällen, i Elrätt:s regi, exklusivt för MSI:s personal.

– Vi använder Idébanken allt mer vid möten med våra kunder. Den fungerar som ett bra säljverktyg för oss, framför allt då det gäller belysning. I de lösningar som visas kan kunderna se bilder på hur armaturerna ser ut i olika miljöer, få belysningsförslag och information om ljusspridning etc. Med hjälp av Idébanken blir det närmare till att kunna offerera kunden, säger Jörgen Larsson.

Under förra året fick MSI användning för Idébanken i samband med tillbyggnaden av Närlundaskolan i Askersund.

– Vi var ansvariga för elentreprenaden i projektet, vilket bland annat innebar att installera all el, data och belysning samt byta från elvärme till fjärrvärme. När det gällde belysningen i de tre klassrummen fick vi användning för Idébanken. Jag kontaktade de ansvariga på Askersunds kommun och visade upp de olika belysningslösningar för klassrum som fanns på Idébanken och man fastnade direkt för Elektroskandias klassrumspaket Facit med iDim sensorbox, säger Jörgen Larsson.
Komplett belysning för klassrum

Elektroskandias klassrumspaket inkluderar såväl armaturer som styrsystem för närvarostyrning och dagsljuskontroll och beställs med endast ett E-nummer. Det går att välja mellan olika skolkoncept med LED-armaturer utformade för olika klassrum, allt för att ge bästa möjliga ljusförhållanden och energieffektivitet.

– Jag kontaktade Elektroskandia för att få mer information till min kund. Jag fick bra support av deras säljare Michael Berlin samt Martin Lovén och belysningsinformatören Dan Nilsson tog fram bra underlag i form av ljusberäkning och energisparkalkyl för klassrummen, säger Jörgen Larsson.

– Facit är en relativt ny produkt hos Elektroskandia och Cebe belysning, Den har både direkt och indirekt ljusfördelning vilket gör den till en perfekt lösning i klassrum. Givetvis kan även med fördel användas i andra miljöer där god ljuskomfort önskas, berättar Michael Berlin Elektroskandia.

Energibesparing på 56 procent

Energisparkalkylen visade att det med Elektroskandias LED-armatur Facit skulle göra en energibesparing på 56 procent jämfört med en traditionell T8-armatur. Energivinsten gjorde valet enkelt för kommunen. Klassrumspaketen levererades i i början av året och i mitten av mars flyttade man in i den nyrenoverade skolan.

– Det är första gången vi installerar klassrumspaket, men det var väldigt enkelt. Allt ingår i paketet, det är förprogrammerat och lite av ”plug & play” över det hela. Totalt installerade vi 16 st Facit-armaturer i de tre klassrummen. Tänder gör man med en strömbrytare, belysningen har inbyggd dagsljuskompensering och närvarostyrning så att belysningen släcks ned efter en viss inställd tid om ingen vistas i lokalerna. Det blir en mycket energieffektiv lösning samtidigt som kostnaderna för service och underhåll minskar med LED, framhåller Jörgen och fortsätter:

– Vår kund är mycket nöjd med den nya belysningen på skolan. Vi har för övrigt en hel del belysningsprojekt just nu, både till ombyggnationer och nybyggnationer av bland annat lägenheter men vi har också ett till skolprojekt där också Elektroskandia är inblandade. Det är roligt att jobba med belysning nu då det händer mycket på området. Kunderna blir ofta imponerade av den nya belysning som vi installerar. Armaturerna är idag smäckra, ger ett jättefint ljus, går att styra och är dessutom energieffektiva. Det är bara fördelar med modern LED-belysning. Och utvecklingen går fort på området så det gäller att hela tiden vara uppdaterad. Genom att samarbeta med Elektroskandia och använda oss av Idébanken kan vi ligga i framkant.

Share This