Välj en sida

”Vi har bland annat valt att arbeta med Cebe belysningsarmaturer – de är energisnåla, har bra kvalitet och ligger rätt prismässigt”

Utfasningen av kvicksilverljuskällor gör att vägbelysningen uppdateras runt om i landet sedan ett antal år tillbaka. Elcenter i Söderköping är ett företag som arbetar mycket med installation, service och underhåll av gatubelysning för flera kommuner. De har bland annat valt att arbeta med Cebe stolparmaturer från Elektroskandia.

Foto: Peter Holgersson AB

Elcenter i Söderköping utför installationer, reparationer och servicearbeten inom el, tele och data. En del av verksamheten är idag vägbelysning och företaget har avtal med Söderköpings kommun och utför även arbeten i Vingåker och Valdemarsviks kommun genom avtal med Vattenfall Elanläggningar AB.

– Förutom nyinstallation och utbyte av armaturer är det service och underhåll. Tre gånger per år ronderar vi i alla tre kommunerna. Totalt är det cirka 8 000 gatuljusarmaturer, säger Carsten Carlsson på Elcenter i Söderköping AB.

Specialiserade

Arbetet med gatubelysning står idag för cirka 25 procent av företagets omsättning och efterfrågan ökar.

– I och med att vi specialiserat oss på det här och har rätt kompetens och utrustning, bland annat två bilar med lift, så anlitas vi ofta även när det byggs nya vägar med belysning i vårt närområde, säger Carsten Carlsson och fortsätter:

– När utfasningen började för några år sedan så ersatte vi oftast kvicksilverljuskällorna med metallhalogen. LED var då för dyrt och ej av så bra kvalitet. Men idag är det LED som gäller. Vi har bland annat valt att använda Cebe armaturer från Elektroskandia. De är energisnåla, har bra kvalitet och ligger rätt prismässigt. Nu använder vi oss mycket av modellerna Smart Street för gator och Smart Motion för elljusspår. Armaturerna ser likadana ut men har olika optik. Bland annat har Söderköpings kommun valt dessa armaturer. Totalt har vi installerat cirka 600 st gatljusarmaturer och 150 st armaturer för elljusspår av fabrikat Cebe här i kommunen.

Foto: Peter Holgersson AB

Bra dialog

Smart Motion är en bredstrålande stolparmatur med LED i IP67 passande för motionspår, gångvägar eller mindre gator. Smart Street är en asymmetrisk stolparmatur med optik anpassad för lokalgator.

– Sedan många år tillbaka köper vi det mesta elmaterielen från Elektroskandia. Vi har alltid en bra dialog med dem och har nått bra resultat tillsammans. De brukar hjälpa oss med ljusberäkningar medan vi projekterar gatubelysningen. En annan stor fördel med Elektroskandia är att de kan leverera till oss före klockan sju på morgonen, säger Carsten Carlsson.

Ett aktuellt projekt för Elcenter i Söderköping är kvarteret Reläet i Norrköping där man arbetar åt SM Entreprenad som är totalentreprenör.

– Här håller vi just nu på att installera belysningsarmaturer på en lokalgata och en stor parkering. Totalt är det ett 70-tal armaturer av fabrikat Cebe, avslutar Carsten Carlsson.

Share This