Välj en sida

Tryggve

Tuff

Altum

Cindra

Vårt nya namn Cebe är gammalt.

Det är inget fel på namnet Elektroskandia Belysning men Cebe Belysning är bättre. Det stod på kvalitetsarmaturer redan på 1930-talet och nu dammar vi av det.

Där Elektroskandia Belysning har varit ett självklart val kommer Cebe också att vara det, kvaliteten är oförändrat hög. Vår position som en av Sveriges ledande leverantörer och samarbetspartner inom belysningsarmaturer ska förstärkas. Vi räknar inte med att namnbytet i sig kommer att göra hela jobbet, men tillsammans med våra belysningssäljare och ljusdesigners runtom i landet tror vi att det nya varumärket kommer att hjälpa oss att bli ett ännu mer självklart val.

Att vi dammar av namnet är en halvsanning. Det används redan idag på vissa produkter men kommer alltså framöver helt att ersätta Elektroskandia Belysning. Eventuellt kvarvarande damm kommer från 1894 då CEBE startades (Christian Bergs Elektriska Byrå). Bolaget förvärvades senare av ASEA 1930 där materialet såldes via ASEA IM (Elektroskandia). 1969 köper Asea Järnkonst AB av Gösta Carlsson och Cebe blir en del av Järnkonst. 2016 ger vi alltså namnet både ny mark och nya möjligheter.

Cebes historia

Cebes historia

1894

Ing. Christian Bergh grundar den 15 april Chr. Bergs Elektriska byrå i Malmö. Förkortat Cebe.
De första åren utförde man huvudsakligen telefon- och åskledaranläggningar. Senare blev arbetena större varav kan nämnas elektrisk belysning i Mattssonska Bryggeriet i Malmö.

1910

AB Chr. Berg o. Co. bildades. Man öppnade filialer i bl.a. Stockholm och Göteborg. Vidare startades tillverkning av belysningsarmaturer och kuhloledning.

1917

Bolaget utvidgades ytterligare genom uppköp av aktiemajoriteten i Svalöfs Maskinverkstäders AB som tillverkade lantbruksmaskiner. Efter om- och tillbyggnad ställde man om tillverkningen till belysningsarmaturer, installationsmateriel och transformatorer etc. Efterkrigstiden blev dålig för Cebe och de utvidgade anläggningarna kunde inte på långt när utnyttjas.

1926

Luth o. Roséns Elektriska AB övertog aktiemajoriteten i Cebe. Transformatortillverkningen lades ner och i stället överförde L. o. R. Sin tillverkning av kapslade gjutjärnsapparater. Cebe fick tillgång till L.o.R. försäljningsorg. Kamrer Oscar Rahl blev platschef i Svalöv.

1930

Cebe anslöts till Aseakoncernen. Aseas högste chef direktör J. Sigfrid Edström blev Cebes styrelseordförande. De kapslade apparaterna lades ner då Asea reda hade en liknande tillverkning. En del nya produkter kom till. T.ex. en nyutvecklad kabelarmatur.

Inom Asea fanns en grossiströrelse för elektrisk installationsmateriel, IM, med huvudkontor och centrallager i Stockholm. Försäljningen skedde via ett vidsträckt filialnät. Flertalet filialer hade butiker där man i första hand sålde hemarmaturer och hushållsvaror och som blev en förnämlig kanal för Cebes armaturer.

1931

Fr.o.m detta år hölls årligen armaturkonferenser med IMs representanter. Man granskade nya armaturmodeller, diskuterade utveckling av nya produkter samt gemensamma försäljningsåtgärder. Årligen presenterades nya kollektioner av hemarmaturer vid uppackningar på olika håll i landet i samverkan mellan IM-filialer och Cebe.

1936

Tillverkningen omfattar nu; belysningsarmaturer som är den största artikeln, marinmateriel, cykelbelysning (den första svensktillverkade) och diverse SJ-artiklar som bangårdsarmaturer lokstrålkastare och signallyktor.

1939

Andra världskriget bryter ut med varubrist som följd vilket leder till minskad tillverkning.

1941

Carl Custavs Stads Gevärsfaktori beställer 90000 magasin detta året och lika många det följande. Nya maskiner installeras, personal omskolas och 2- resp. 3-skift införes. Leveransförseningar till andra kunder blev följden men man redde ut krisen.

1943

Cebe ombildas av kommersiella skäl till aktiebolag och får samtidigt varumärket registrerat i firmanamnet

1945

Den 1 januari övertar Asea IM försäljningen av alla belysningsarmatur och får också ansvaret för lagerhållningen av de färdiga standardprodukterna.

1945

Andra världskriget är inne i sin slutfas och i Sverige kulminerar verkstadskonflikten den 5 februari genom att en storstrejk bryter ut. Kriget upphör den 7 maj men strejken avblåses först 2 månader senare och arbetet upptas den 9 juli.

Under 30-talet hade Hg- och Na-lamporna gjort sitt intåg i Sverige men de hann inte slå igenom innan kriget. Därefter kom lysröret och nu var utvecklingen av armaturer för de nya ljuskällorna fullt igång.

1947-48

Omfattande om- och tillbyggnader utfördes, nya moderna maskiner installerades och lokalerna försågs med lysrörsbelysning. I de nya lokalerna monterades lysrörsarmaturer enligt löpande bandprincipen.

Armaturprogrammet utökades och omfattade nu lysrörsarmaturer med olika slags avskärmning, industriarmaturer för olika lokala förhållanden och skyddsformer. För industrier med höga takhöjder tillverkades armaturer för Hg- och Na-lampor liksom för gatubelysning.

Man satsade också på tillverkning av driftdon för de nya ljuskällorna och de en helautomatisk anläggning för tillverkning av reaktorer för 40 W lysrör installerades.

1949

Den 21 augusti gick Disponent Oscar Rahl i pension efter många år som platschef och styrelseledamot. Ernst Tägil tillträder som Vd.

1950-56

Under dessa år färdigställdes det nya metallgjuteriet, installerades telex, en pressgjutningsmaskin samt en elektrisk smältugn.

Efter en överenskommelse med Liljeholmens Kabelfabrik övertog Cebe deras tillverkning av industri- och gatuarmaturer.

1960

Under detta och de närmast följande åren presenterades ett flertal nyheter;

  • Väg- och gatuarmaturer hade vidareutvecklats avseende optiken.
  • Asea flygfältsbyrå, Luftfartsverket och Cebe hade i flera år samarbetat för att utveckla armaturer för flygfältsbelysning. Cebe tillverkade och Asea installerade. Arlanda och Landvetter är 2 referenser.
  • En vårdrumslist för sjukhusen med allmänbelysning, läs- och nattbelysning med uttagsmoduler efter önskemål för manöverbox, radio, TV, telefon, EKG och EEG. Luft- och syrgasuttagen på framsidan enligt SPRI.
  • LKL-armaturen. (Luft-Konditionering-Ljus).

1962

Asea IM och Aseas dotterbolag Elektroskandia går samman till

Grosshandelsbolaget Asea-Elektroskandia. Namnet förkortas efter några år till Asea-Skandia. Företagens tidigare armaturprogram samordnas till en profil och allt tillverkas på Cebe.

Asea-Skandia bildar dotterbolag i Danmark, Norge och Finland. Så långt som möjligt skall Cebe samordna produktionen till en profil för Asea-Skandiabolagen i Norden.

Ett produktråd som medverkar vid produktutvecklingen bildas av representanter från samtliga bolag. Även gemensamma försäljningsaktiviteter behandlas av produktrådet.

1964

Vd Ernst Tägil går i pension och Lars-Erik Arndt tar över.

1965

Cebes nya kontorslandskap invigdes. Det var utrustat med LKL-armaturer som utvecklats i samarbete med Svenska Fläktfabriken. Anläggningen var avsedd att testa systemet och väckte stort intresse i branschen.

Den 3 februari arrangerade Sydsvenska Belysningssällskapet i samverkan med systerorganisationerna i Danmark och Norge  ”Skandinaviskt Ljusvärmemöte” med 235 deltagare  på Cebe.

1969

Vd Lars-Erik Arndt avlider och Gustav Bengtsson blir tillförordnad Vd.

Asea köper Järnkonst AB av Gösta Carlsson och Cebe ingår i affären och blir en del av Järnkonst. Gösta Carlsson blir även Vd för Cebe.

  • Produktionen i Svalöv flyttas successivt över till Fabriken i Landskrona och Cebes fastigheter i Svalöv avyttras.

1980

Asea-Skandias verksamhet för tillverkning av belysningsarmaturer lever kvar som en försäljningsavdelning inom Järnkonst och sedermera Thorn.

2016

Elektroskandia Sverige tar tillbaka namnet Cebe och 1 september 2016 byter de namn på ”Elektroskandia Belysning” till Cebe.